Liksom hos människan är hundens rygg uppbyggd av kotor och diskar, så kallade broskskivor. När man pratar om diskbråck hos en hund så kan det vera flera saker som står fel till, men det som oftast menas är att hunden har ont i ryggen på ett eller annat vis.

Här ska vi gå igenom klassiska symptom, behandling och när du kan behöva kontakta en veterinär, antingen i din kommun eller en online veterinär.

Symptom vid diskbråck hos hund

Så hur yttrar sig diskbråck på hund? Symptomen kan variera beroende på hur allvarlig skadan är hos din hund.

Vanliga symptom i stegrande skala:

  • Mindre ryggsmärta
  • Nedsatt motorik
  • Problem med att gå och resa sig upp
  • Totalt förlamad

Behandling för diskbråck

För att ställe diagnosen diskbråck krävs en CT-röntgen, även kallad magnetröntgen. Behandlingen ser sen väldigt olika ut beroende på vart och hur diskbråcken ser ut.

Mindre behandling

Handlar det om smärta och nedsatt motorik kan det räcka med strikt vila och mediciner. Med strikt vilka menar att hunden inte ska röra sig utan istället hållas i bur och koppel, och ska inte heller röra sig i trappor. Medicinerna kan göra att smärtan försvinner hos hunden, då är det ännu viktigare att hunden hålls borta från rörelse.

Behandling via operation

Har hunden istället problem att gå eller är delvis förlamad handlar det istället om akut operation. Kontakta din veterinär direkt så att operation kan ske inom 48 timmar.

Här hittar du veterinärer online som kan hjälpa dig komma rätt.

Hur ser återhämtningen ut för en hund med diskbråck?

Efter operation så väntar vila och upp till sex månader med rehabilitering för hunden.

Till en början med kan hunden ha tufft att gå och då krävs vila. Efter det så är sjukgymnastik viktigt för att hunden ska få full funktionalitet åter.

Vanligen så ser framtiden god ut trots en lång och tuff period av rehabilitering efter diskbråck.

Kan man massera hund med diskbråck?

Du ska absolut inte massera en hund som som har akut diskbråck. Det kan däremot vara bra att göra efter operation och vid återhämtning. Prata med din veterinär för att få veta vad som gäller och kontakta en specialist på hundmassage.

Kostnad vid diskbråck hos hund

De flesta djurförsäkringarna ska stå för kostnaden av undersökning, vård och behandling av diskbråck av din hund. Se till att du har en bra försäkring till din bästa vän!

Lämna ett svar